zhotovení krovů na zemi

25.08.2011 21:30

Dřív, když šel tesař do učení, tak dostal kus ocelového plechu a tříhranný pilník a prvního jeho úkolem bylo vypilovat si pilku. Láďa tu svoji používá už 50 let.     (L)

A teď si probereme, jak se dělá krov.

Nejprve je třeba měřit.        (L)

Důležitá část je udržování pořádku na pracovišti.                    (L)

Pak se zhotoví rozpor....                  (L)

............... a čep.                        (L)

Do krovu se vyřežou sedla.              (L)

Kontrola pravého úhlu v sedle.                  (L)

Dle potřeby se krov zkrátí.                   (L)

Srovnání krovu do roviny.                           (L)

Hrany se ofrézují.                       (L)

Čelo krovu se zabrousí.                      (L)

Pak se to dá dohromady a pasuje se čep a rozpor.                (L)

Zapasování kleštiny.                    (L)