Zamazání spáry mezi patkou a základovým pasem

04.07.2011 13:59

Stavební dozorovatel (Ing. arch. David Kratochvíl) nám doporučil provést zamazání spar. 

Před zamazáním ...            (L)

... po zamazání.        (L)

Výkop pod domem pro kanalizaci vodu a elektriku

02.07.2011 07:30

Vše připraveno, práce může začít!        (L)

Pod domem je hotovo.        (L)

Detail s prostupem v betonovém pasu.            (L)

Ohlédnutí za vykonanou prací :-)            (L)

Betonování patek

30.06.2011 07:12

V den betonování pasů si v pozdním večeru zedníci připravili patky pro betonování. Nejprve do takřka ztuhlého betonu zatloukli armování...            (L)

... na to nasadili patky.            (L)

Detail patky nezalité betonem. Foto již z dalšího dne.          (L)

Patky zedníci vylili betonem a vložili pásovinu, která slouží k upevnění kulatiny.          (L)

Hotovo!            (L)

Betonování základových pasů

29.06.2011 21:25

Nastal den B. Pokud by propustek praskl, se stavbou bychom skončili dřív, než bychom pořádně začali...

Protože se k nám dostaly informace o tom, jak dát elementálům vědět o našem záměru, vybrali jsme 4 "nárožní" kameny, aby elementálové věděli co a jak. Kameny pak Pavel vnořil do betonu.            (L)

 

Napjatě očekávaný okamžik.... Mix už od vjezdu couval. Smekám klobouk před panem řidičem! Mi couvání moc nejde ...        (L)

A už se leje beton...            (L)

Vypadá to jako řidina, ale ztuhlo to přenáramně. Inu jako beton ....        (L)

Trocha adrenalinu ...        (L)

Další pokus už vyšel a mix přes základy dorazil blíž k zadnímu pasu ...            (L)

... a lil a lil.            (L)

 Kontrola hladiny :-).            (L)

Chválabohu, propustek nepraskl. Mix odjíždí, beton tuhne. Základové pasy jsou doma :-)        (L)

Dokončování základů

28.06.2011 21:02

 Den před příjezdem mixu ještě dorazil bagr dokončit základy.                      (L)

Do vykopaných základů byl položen zemnící pásek a byly zabudovány prostupy.            (L)

Při montáži prostupů jsem odmítl jejich utěsnění polyuretanovou pěnou a raději jsem zvolil papírovou lepenku a PE folii. Je mi líto, že jsem PVC trubky v prostupech nenahradil kompletně dřevěným bedněním. Příště bych to určitě udělal.            (P)

Vyztužení propustku

27.06.2011 20:47

Před příjezdem mixu bylo potřeba vyztužit propustek na vjezdu. Jedna z uvažovaných dodavatelských firem na základy navrhla položení silničních panelů (cca 10 000,- Kč). My jsme zvolili levnější (i když asi trochu riskantnější) řešení. 

Nejprve se navozily piliny. Těch bylo po řezání prken, trámků a fošen opravdu hodně!         (L)

Pak se na "jezevčíku" navozily osmičky fošny.             (L)

Poté se ještě přebily prkny v opačném směru a "pontonový" most byl hotov. Kdo jel kolem zastavoval a ptal se :-)        (L)

V den příjezdu mixu se pak propustek ještě pro sichr vyklínoval.        (L)

díra pro základy

24.06.2011 20:34

Další den se pokračovalo v práci a začala se hloubit díra pro základové pasy. Zbývalo snad už jen 3 hodiny práce a začalo pršet, takže se nedalo pokračovat. Bagr i traktor odjeli.    (L)

 

už se kope!

23.06.2011 20:28

Díky silným přeháňkám se začalo kopat o den později. Práce šla bagristovi pěkně od ruky. Spíš vlastně od lžíce :-)       (L)

No a večer už bylo hotové pěkné hřiště na beach volejbal.        (L)

 

Oznámení místu

20.06.2011 20:19

 Na semináři celostní architektury (pod vedením Ing. arch. Oldřicha Hozmana) jsme se dozvěděli něco málo o geomancii a proto jsme považovali za důležité oznámit místu, kde chceme dům postavit, že máme tento záměr a zároveň poprosit o pomoc, podporu a laskavé přijetí této změny.

Učinili jsme tak dnes vpodvečer. Byl to zajímavý zážitek ...

Fotka je z rána před provedením výkopu. Zde už místo ví, co je naším záměrem. Náš záměr byl přijat. 

(L)

Domeček už putuje na místo :-)

15.06.2011 20:25

Tady ještě v měřítku 1:25 a před hrušní. Někdy v létě by už mohl být 1:1 a tedy za hrušní.     (L)

lavičky

14.06.2011 20:23

 

Týden před začátkem léta dorazili zedníci a udělali nám lavičky.

No, na sezení to moc pohodlné není ...  :-)        (L)